Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2014

Δεν τρων ποτέ από τα πόδια

Πολύ πολύ κακή λέξη

Γκάζωσα κι έφυγα

Φυλακισμένη